HUB Analize

HUB Analize su povremene analitičke publikacije Hrvatske udruge banaka u kojima se obrađuju aktualne teme iz područja makroekonomike, bankarstva i financija.

Prvi broj HUB Analiza izašao je u svibnju 2007. I obrađivao je uvijek aktualnu temu usporedbe kamatnih stopa u Hrvatskoj s onima u euro području. Od tada do danas u HUB Analizama najviše su obrađivane teme vezane uz odrednice promjena kamatnih stopa i kamatnih marži, regulaciju banaka, krizu euro područja, doprinos banaka gospodarskom rastu, zatim povijesno važne teme poput sanacija banaka i formiranja novih institucija Eurosemestra.

Posebna analitička pažnja kroz godine je posvećivana funkcioniranju tržišta kredita. HUB Analize su jedinstveni repozitorij informacija o kretanjima i otvorenim pitanjima u hrvatskom bankarstvu u razdoblju duljem od jednog desetljeća, a namijenjene su analitičarima i istraživačima, profesorima i studentima, kreatorima politike, novinarima, samim bankarima i svima drugima koji žele bolje shvatiti pozadinu trendova u hrvatskom bankarstvu. 

Hrvatska udruga banaka izrađuje HUB Analize u suradnji s konzalting tvrtkom Arhivanalitika.

 

Analiza dr. sc. Guste Santinija: "Zakon spojenih posuda"

Tržišna država zamjenjuje nacionalnu državu. Ekonomske rasprave nisu uvažile tu činjenicu pa se i dalje pretpostavlja da postoji velik broj stupnjeva slobode u vođenju nacionalne ekonomske politike. Smatra se da je značaj i uloga kamatne i porezne stope te tečaja kune jednak onom koji je važio do pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU. U analizi dr. sc. Guste Santinija se iznosi argumentacija zašto taj i takav pristup ne zadovoljava.

Analiza prof. dr. sc, Marijane Ivanov: "Odnos deviznog tečaja i kamatnih stopa u kontekstu uvođenja eura"

Prije nego se kvalificira za usvajanje eura, Hrvatska prema analizi prof. dr. sc. Marijane Ivanov treba najmanje dvije godine sudjelovati u tečajnom mehanizmu ERM2. Okvir ERM2 se temelji na konceptu fiksnog središnjeg pariteta i standardnog raspona fluktuacije ± 15% u okviru kojeg tržišni tečaj može oscilirati. Analizu posvećenu odnosu tečaja i kamatne stope u kontekstu uvođenja eura kao službene hrvatske valute pripremila je gđa Ivanov uoči konferencije "Razdoblje niskih kamatnih stopa".

HUB analiza 62 "Kamatna marža hrvatskih banaka: mjerenje, usporedbe, trendovi i uzroci promjena"

O čemu ovisi kamatna marža, gdje je Hrvatska u tom pogledu u odnosu na druge zemlje, zašto je ona važna za potrošače i što će odrediti kretanje kamatne marže banaka u doglednoj budućnosti - donosi nova HUB analiza, objavljena uoči konferencije "Razdoblje niskih kamatnih stopa".

HUB analiza 61 "OVRŠENI DUG (BLOKADE) GRAĐANA": razmjeri, struktura i pravci za pronalaženje rješenja

Nova opsežna analiza pokazuje da se kratkotrajni (do 365 dana) ovršeni dug građana smanjuje od početka izlaska iz krize. No dugotrajne blokade preko 365 dana rastu i čine 97% ukupnih dugovanja. Najveći broj građana je pod ovrhom, redom: ICT sektora, središnje države i banaka. Banke-vjerovnici imaju najveći udjel u vrijednosti ovršenog duga ali se njihov vrijednosni udjel smanjuje i pada ispod polovice ukupnog duga. Polovicom 2017. manje od 40% ovršenih građana ovršeno je od strane banaka, dijelom zbog prodaja portfelja loših kredita.