Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) osnovana je u Zagrebu, 15. listopada 1999. godine.

Trinaest značajnih hrvatskih banaka osnovalo je Udrugu kao nezavisnu i profesionalnu ustanovu s ciljem da brani, štiti i promiče interese svojih članica jednako kao i čitave bankovne industrije u Hrvatskoj. Od osnutka Hrvatska udruga banaka kontinuirano se profilirala i postala nezaobilazni sugovornik za sve teme bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) okuplja 18 vodećih hrvatskih banaka koje čine više od 99 posto ukupne aktive svih hrvatskih banaka: Addiko Bank, Agram banka, BKS Bank, Croatia banka, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Imex banka, Istarska kreditna banka Umag, J&T banka, Karlovačka banka, KentBank, OTP banka, Partner banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Slatinska banka, Zagrebačka banka.

Hrvatska udruga banaka donijela je Kodeks dobre bankovne prakse postavljajući standard poslovanja kojeg se sve članice pridržavaju i time promiču odgovornost, javnost i profesionalnost bankovne struke. S ciljem što uspješnijeg rada Udruženja sve aktivnosti se odvijaju na razini niza radnih tijela  - odbora, pododbora i povjerenstava, kao i drugih stalnih ili povremenih radnih skupina. Stručnjaci iz banaka članica GIU HUB-a aktivno sudjeluju u radu odbora i radnih skupina. Hrvatska udruga banaka primljena je u pridruženo članstvo Europske bankovne federacije (EBF) u ožujku 2000.godine, a u listopadu 2013. godine postala je 32 članica Federacije.

Hrvatska udruga banaka članica je Europske bankovne federacije (EBF), Europskog instituta tržišta novca (EMMI), Europskog platnog vijeća (EPC), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska).