Centar za mirenje u bankarstvu

Obavijest o prestanku djelovanja Centra za mirenje u bankarstvu

Budući da je na Izvršnom odboru Hrvatske udruge poslodavaca u studenom 2019., donijeta odluka prestanka funkcije Centra za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca, obavještavamo Vas da je time prestao s radom i podcentar za mirenje za bankarstvo odnosno Centar za mirenje u bankarstvu pri Centru za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca. Centar za mirenje u bankarstvu djelovao je od početka 2011. godine do kraja 2019. godine.

Građanima odnosno potrošačima u Hrvatskoj na raspolaganju su drugi centri za mirenje sukladno Zakonu o mirenju (u trenutku pisanja ovog teksta, i dalje važeći Zakon iz NN 18/2011) te Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, broj 121/2016) kojim je implementirana Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ARPS) te je uređena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova.

Poveznica na Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova ili https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show.