Doprinos hrvatskih banaka rastu i razvoju 2019

Bankarske usluge poput platnog prometa, čuvanja financijskih viškova u obliku depozita i odobravanja kredita u današnjemu svijetu nalikuju distribuciji električne energije ili uslugama liječnika opće medicine – uvijek su tu, lako dostupni, bez značajnijih prekida u opskrbi. Ljudi se brzo naviknu na dostupnost. Ne primjećuju kompleksnost sustava i rizike koji stoje iza vidljivih i dostupnih dijelova.