O našem radu

 

Politika usklađenosti djelovanja s pravilima tržišnog natjecanja

Izvršni odbor HUB-a usvojio je Politiku usklađenosti djelovanja s pravilima tržišnog natjecanja s ciljem osiguravanja strogog poštovanja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u svim područjima svog djelovanja, pružajući jasne i razumljive upute o pravilnom postupanju namijenjene HUB-u, članovima tijela HUB-a, bankama članicama HUB-a, radnicima HUB-a, članovima odbora, radnih skupina i drugih tijela HUB-a.

 

U okviru HUB-a ne smiju se razmjenjivati tržišno osjetljive informacije

U HUB-u se raspravlja samo o dopuštenim temama, kao što su pitanja opće tehničke
i znanstvene naravi, općenita pravna i društveno-politička pitanja, zajedničko
predstavljanje interesa banaka u odnosu prema državnim institucijama, opće
gospodarsko stanje, kao i pitanja iz drugih područja u kojima banke nisu takmaci.
Članice HUB-a nikada međusobno ne razmjenjuju tržišno osjetljive informacije, što
osobito uključuje, ali se ne ograničava na:
- informacije vezane uz cijene;
- informacije vezane uz klijente;
- cjenovnu politiku;
- strategiju prema klijentima;
- informacije o maržama;
- informacije o ulaznim i dobavnim troškovima.

 

Sjednice HUB-a sazivaju se i održavaju prema propisanoj proceduri

Članstvo u HUB-u neće se koristiti za poticanje ili poduzimanje radnji kojima se može
narušiti ili ograničiti tržišno natjecanje. U tu svrhu, HUB osigurava da:
- prije svake sjednice odbora, radnih i drugih tijela HUB-a detaljan dnevni red
bude dostavljen svim sudionicima sjednice;
- se na dnevnom redu sjednice ne nalaze nikakve zabranjene i kritične teme,
kao ni općenito formulirane teme;
- se na svakoj sjednici izrađuje pisani zapisnik o raspravi, čiji se nacrt, prije
usvajanja na sljedećoj sjednici, dostavlja svim sudionicima sjednice na
primjedbe odnosno potvrdu;
- se u okviru HUB-a ne održavaju neformalni sastanci članica i njihovih
predstavnika.

 

Posljedice kršenja pravila tržišnog natjecanja su ozbiljne

Kršenje pravila tržišnog natjecanja može rezultirati iznimno teškim posljedicama za
sve poduzetnike koji sudjeluju u zabranjenim sporazumima, kao što su iznimno
visoke novčane kazne i odgovornost za naknadu štete. Propust članice da postupi u
skladu s primjenjivim pravilima tržišnog natjecanja može dovesti do pokretanja
postupka za isključenje članice iz HUB-a.