Pregledi i izgledi

Unatoč postojanju različitih izvora informacija, u Hrvatskoj udruzi banaka postojalo je nepodijeljeno mišljenje o tome da ne postoji centralno mjesto na kojemu bi se na pregledan i jednostavan način moglo pristupiti glavnim pokazateljima o poslovanju banaka u Hrvatskoj. Statistički izvori, prikazi i publikacije nalaze se na raznim mjestima, a objedinjeni prikazi poput Biltena o bankama HNB-a izlaze sa značajnim vremenskim pomakom i tako često kasne za događajima i promjenama u trendovima. Isti je slučaj bio s HUB Analizama u kojima su se neke važne teme obrađivale samo jednom godišnje, što nije osiguralo ažurnost informacija (npr. usporedbe kamatnih stopa).

Kvartalni HUB Pregled trebao bi u isto vrijeme udovoljiti kriteriju ažurnosti, jednostavnosti i preglednosti. Neke teme koje su u okviru HUB Analiza obrađivane jednom godišnje (kamatne stope, troškovi izvora sredstava, zarade i indeks regulacijskog opterećenja) sada će se predstavljati redovito, što će osigurati ažurnost informacija. Jednostavnost i preglednost osigurana je velikim grafičkim prikazima ispod kojih se nalaze kratki komentari o činjenicama o kretanjima. Za dublje analize čitatelj će i dalje morati konzultirati druge publikacije u okviru HUB Analiza, publikacija HNB-a i radova drugih istraživača, analitičara, stručnjaka i institucija. Isto vrijedi i za čitatelje koji će tražiti uvid o izvorne podatke. Naime, upravo radi preglednosti i jednostavnosti ovdje ne predstavljamo tablične i druge prikaze izvornih podataka. Međutim, metodologija koja se nalazi na kraju pregleda uputit će čitatelja na statističke izvore.


Šest najvećih hrvatskih banaka zapošljava glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj. Hrvatska udruga banaka osnovala je njihov klub. Cilj je povremenim provođenjem anketa prikazati reprezentativno mišljenje glavnih ekonomista banaka o najvažnijim gospodarskim kretanjima i očekivanjima. U „Izgledima“ prikazujemo rezultate ankete o ekonomskim očekivanjima.Glavni ekonomisti ističu da iznose osobne stavove, a ne stavove uprava banaka.

Članovi Kluba glavnih ekonomista hrvatskih banaka su Zrinka Živković-Matijević, predsjednica Kluba, Raiffeisenbank Austria, Zdeslav Šantić, zamjenik predsjednice Kluba, OTP banka, Hrvoje Dolenec, Zagrebačka banka, Ivana Jović, Privredna banka Zagreb, Alen Kovač, Erste&Steiermärkische Bank i Hrvoje Stojić, Addiko bank.