Održane panel rasprave na konferenciji o održivom financiranju: „Rješenje se nalazi u edukaciji svih sudionika na tržištu i standardizaciji podataka“

Održane su dvije panel rasprave na kojima su sudjelovali predstavnici regulatora te financijskog, javnog i realnog sektora u cilju rasprave o aktivnostima koje poduzimaju u području primjene EU taksonomije i poticanja održivog razvoja.