OBAVIJEST ZA KLIJENTE - KORIŠTENJE KONVERTERA ZBROJNOG NALOGA OD 01.01.2023.

Aplikacija Konverter omogućava konverziju naloga za plaćanje iz txt datoteke Formata zbrojnog naloga u xml datoteku u formatu poruke pain.001.001.03 (xml poruke).

Za korištenje aplikacije potrebno je popuniti Pristupnicu za korištenje Aplikacije Konverter, obaviti uplatu u skladu s Općim uvjetima korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001) te dostaviti Pristupnicu i Potvrdu o uplati u najbližu poslovnicu FINE ili na adresu e-pošte nadzorupp@fina.hr.
Nakon toga korisniku se dostavlja licenčna datoteka.

Dodatne informacije kao i dokumentacija za pristupanje i Korisnička uputa dostupni su na: https://www.fina.hr/bezgotovinski-platni-promet#konverter-zn ili na e-mail info@fina.hr.