KVIZOVI ZA VJEŽBU – EUROPSKI KVIZ O NOVCU

 

Kviz za vježbu - 1 - Financijska pismenost 

Kviz za vježbu - 2 - Financijska pismenost 

Kviz za vježbu - 3 – Novac 

 

Kviz za vježbu - 4 - Digitalna sigurnost 

 

Kviz za vježbu - 5 - Digitalna sigurnost

 

Kviz za vježbu - 6 – Matematika 

 

Kviz za vježbu - 7 – Matematika

 

Kviz za vježbu - 8 - Mješovita pitanja 

 

 Kviz za vježbu 9 - Mješovita pitanja

Kviz za vježbu - 10 - Europska unija 

Kviz za vježbu - 11 - Uvođenje eura

Kviz za vježbu - 12 - Uvođenje eura

 

KAKO RJEŠAVATI KVIZOVE ZA VJEŽBU 

Kvizovi se mogu rješavati u razredu ili kod kuće. Za to će vam trebati  jedan glavni uređaj tzv. „kvizmaster“ za otvaranje, te drugi uređaj za rješavanje kviza. Moguće je koristiti i samo jedan uređaj.

  1. Izaberite jedan uređaj koji je „glavni uređaj“ (nazovimo ga kvizmaster) i jedan ili više uređaja na kojima se igra/rješava kviz (računalo, tablet ili pametni telefon - smartphone)
  2. Na kvizmaster glavnom uređaju izaberite kviz koji želite igrati -  kliknite na  jednu od deset poveznica na Kahoot! kvizove (odaberite poveznice)
  3. Pritisnite „Play“ na uređaju kvizmaster, a za način rada izaberite „Classic“; dobit ćete PIN (brojčanu lozinku).
  4. Igrači na drugim uređajima (ili ako je jedan uređaj, na novoj stranici / kartici – tab) otvaraju u pregledniku stranicu https://kahoot.it/ (obratite pažnju na točnu adresu) ili otvaraju aplikaciju (ako imaju instaliranu Kahoot! aplikaciju – na tabletu ili smartphone-u)
  5. Igrači unose PIN s glavnog - kvizmaster uređaja (eng. „Gamepin“ – u to polje unosi se brojčani PIN), te pritisnuti tipku „Enter“, zatim unijeti i korisničko ime (eng. Username) na svoje uređaje (sami izaberite ime), a nakon toga pritisnuti „OK, go!“; vidjet će se obavijest da ste ušli u igru „You are in!“
  6. Na glavnom kvizmaster uređaju pritisnuti „Start“ i kviz će početi!
  7. Pitanja s odgovorima su vidljiva na ekranu kvizmastera.
  8. Na svojim uređajima (ili na kvizmaster uređaju, ali u drugom tab-u / kartici, pregledniku) igrači mogu odgovoriti na pitanja odabirom jednog od četiri simbola u različitim bojama. 
  9. Nakon zaprimljenog odgovora na pojedino pitanje, na kvizmaster uređaju potrebno je pritisnuti tipku „Next“ (eng. Dalje), za naredna pitanja.

 

KAKO RJEŠAVATI KVIZOVE NA JEDNOM UREĐAJU

Možete igrati na jednom uređaju koristeći više kartica (tab-ova) u internet pregledniku. U tom slučaju, otvorite jednu karticu (tab) kao kvizmaster, a drugu kao igrač i slijedite gornje upute.

Dodatna mogućnost: možete igrati kvizove na jednom uređaju tako što ćete instalirati Kahoot! aplikaciju na pametnom telefonu.

Kvizovi su namijenjeni djeci od 13-15 godina, kao priprema za nacionalno natjecanje, 
ali mogu ih koristiti svi za provjeru znanja. 

Pročitajte upute kako rješavati kvizove na Kahoot! platformi.

Zabavite se i usporedite rezultate s prijateljima, roditeljima, rodbinom ili nastavnicima!