Kako izgraditi bolju financijsku regulaciju

Prikaz seminara „Regulatory Impact Assessment (RIA): A Key Policy Analysis Tool“ Centre for Excellence in Finance, Ljubljana, 12-14.09.2007. U organizaciji programa „Convergence“ Svjetske banke u Ljubljani je održan trodnevni seminar o korištenju procjene učinka propisa (eng. Regulatory Impact Assessment – RIA) pri unaprjeđenju financijske regulacije. Dvadeset i četiri sudionika seminara iz Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunjske i s Kosova upoznati su s pristupom u korištenju RIA-e pri izradi financijskih propisa u Europskoj komisiji, Velikoj Britaniji, Italiji i pri Odboru europskih regulatora tržišta vrijednosnih papira (CESR). Među studijama slučaja koje su prezentirane sudionicima a temeljem kojih su sudionici izradili praktične vježbe, našla se i RIA koja je korištena u pripremi nacrta zakona o sekuritizaciji u Hrvatskoj.

Institut za međunarodne financije predlaže okvir za strateški dijalog o učinkovitoj financijskoj regulaciji

Institute of International Finance (2006): „Proposal for a Strategic Dialogue on Effective Regulation“ IIF: Washigton D. C. Europske inicijative za boljom regulacijom i afirmacijom analize učinaka regulacije dio su globalnih zahtjeva za promjenama u načinu oblikovanja, donošenja i provođenja financijske regulacije. Posebni odbor Instituta za međunarodne financije, sastavljen od lidera privatnoga sektora i bivših regulatora, oblikovao je Prijedlog za strateški dijalog o djelotvornoj regulaciji. Prijedlog se zasniva na zajedničkim interesima privatnoga sektora i javnosti, a to su: potpora gospodarskom razvitku, financijska stabilnost, poboljšanje financijskih usluga i zaštita potrošača.

Analiza učinka regulacije (RIA): Novi "alat" za bolju regulaciju

Hrvatska udruga banaka promiče analizu učinka regulacije (eng. regulatory impact assessment - RIA) kao moderan način oblikovanja regulacije koji je prilagođen suvremenim gospodarskim uvjetima i visokom stupnju razvoja dijaloga javnog i privatnog sektora. Glavna skupština HUB-a donijela je odluku o promicanju RIA-e u Hrvatskoj u studenom 2006.