Publikaciju možete preuzeti ovdje

Zagreb, 21. travnja 2023. - Potkraj 2022. veliku su pažnju izazvali podaci o tome da u Hrvatskoj ne billježimo samo sporiji rast prosječnih kamatnih stopa nego u većemu dijelu europodručja, već se kamatne stope na neke vrste depozita i kredita nalaze pri dnu ili na samome dnu poretka zemalja članica. Navikli smo da se uspjehom smatra kretanje kamatnih stopa sredinom intervala koji je omeđen podacima za zemlje članice europodručja s najvećim i najmanjim kamatnim stopama. Pojava veoma niskih kamatnih stopa u usporedbi s razvijenim zemljama članicama novijega je datuma što poziva na detaljan prikaz i objašnjenje.

Pojava izrazito niskih kamatnih stopa u usporedbi s razvijenijim državama privlači pozornost s obzirom na to da je članstvo Hrvatske u europodručju započelo u uvjetima zaoštravanja monetarne politike i najvećeg rasta referentnih kamatnih stopa u povijesti europodručja od 1999. Unatoč tome, veći dio 2022. i početak 2023. godine je razdoblje u kojemu je kamatni prijenos u Hrvatskoj bio među najsporijima u europodručju. Samim time, bio je među najsporijima u EU budući da nove države članice na istoku EU koje su zadržale vlastite valute bilježe puno veću razinu i kolebanja kamatnih stopa.

Analiza prikazuje brzinu kamatnog prijenosa u sedam tržišnih segmenata od kojih se tri odnose na depozite i kredite poduzeća, a četiri na depozite i kredite stanovništva. Kamatni prijenos je definiran kao omjer promjene prosječnih kamatnih stopa u odnosu na promjenu referentne kamatne stope tržišta novca (euribor). Analizirane su odrednice brzine kamatnog prijenosa kao što su stupanj gospodarskog razvitka, likvidnost bankarskog sustava, te njegove strukturne karakteristike poput profitabilnosti i koncentracije. Analiza pronalazi da su likvidnost i izdašnost depozitne osnovice, koje su dijelom strukturno uvjetovane, a dijelom povezane sa sretnim odabirom trenutka pristupanja europodručju, odredile nisku brzinu kamatnog prijenosa u Hrvatskoj u proteklom razdoblju. Utjecaj strukturnih čimbenika ne može se isključiti pri prijenosu na stranu kredita, osobito kod kredita stanovništvu čiji je kamatni prijenos prigušen troškovnom efikasnošću i konkurencijom banaka.