Primjeri upitnika koje je izradila Hrvatska udruga banaka na raspolaganju su za korištenje svim bankama bez obzira na članstvo, kao i drugim obveznicima i zainteresiranim stranama u dijelovima koji su im potrebni za njihovo poslovanje. Cilj Hrvatske udruge banaka je da što veći broj obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma prihvati upitnike i postupa na jednak način.

AML - korespodentne banke

AML i treće zemlje

Upitnik za klijente - fizičke osobe

Upitnik za klijente - pravne osobe

Upitnik za politički izložene osobe

Podaci o stvarnim vlasnicima klijenta

Prilog izjavi o stvarnom vlasniku

Prilog izjavi o stvarnom vlasniku str 2