Zagreb, 23. prosinca 2008.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupa na snagu 1. siječnja 2009., a njegova primjena donijeti će promjene u poslovanju svih njegovih obveznika, među kojima su i banke. Banke će sukladno odredbama Zakona i usklađivanju s regulativom Europske unije, prilikom svakog budućeg uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama, morati provoditi opširnije prikupljanje podataka i dubinsku analizu klijenata.

Stoga je Odbor za sprječavanje pranja novca HUB-a izradio pomoćne upitnike koji sadrže minimum pitanja za klijente banaka koja su neophodna da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe.

Banke članice HUB-a usuglasile su da će dogovoreni minimum pitanja biti sastavni dio njihovih upitnika. Ukoliko neka članica procijeni da dogovoreni minimum pitanja ne zadovoljava njezine poslovne potrebe i procedure, slobodna je upitnike proširiti dodatnim pitanjima.

Svi će prikupljeni podaci o klijentima biti povjerljivi i tajni, odnosno, tretirat će se kao bankovna tajna.