Sprječavanje pranja novca

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine donio je promjene u poslovanju svih njegovih obveznika, među kojima su i banke. Banke su u skladu s odredbama Zakona prilikom svakog budućeg uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama, morale početi provoditi opširnije prikupljanje podataka i dubinsku analizu klijenata. Stoga je Odbor za sprječavanje pranja novca Hrvatske udruge banaka (HUB) još tada izradio pomoćne upitnike koji sadrže minimum pitanja za klijente banaka koji su neophodni da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe. Banke članice HUB-a usuglasile su da će dogovoreni minimum pitanja biti sastavni dio njihovih upitnika. Ako neka članica procijeni da dogovoreni minimum pitanja ne zadovoljava njezine poslovne potrebe i procedure, slobodna je upitnike proširiti dodatnim pitanjima.

Primjeri upitnika koje je izradio HUB na raspolaganju su za korištenje svim bankama bez obzira na članstvo, kao i drugim obveznicima i zainteresiranim stranama u dijelovima koji su im potrebni za njihovo poslovanje.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca stupio je na snagu 01.01.2018. godine. Tijekom prve polovice 2019. očekuje se nova verzija Zakona.