Standardni ugovori

Okvirni repo ugovori

U cilju usklađivanja standardizirane dokumentacije s uvođenjem eura od 1. siječnja 2023., pripremljene su nove verzije Repo ugovora (verzija 2023) i Okvirnih ugovora za izvedene financijske instrumente (verzija 2023).  

Dodaci na osnovni ugovor mogu se kreirati i ugovarati sukladno potrebi te interesu samih sudionika na tržištu.

Nadamo se da će svim sudionicima ovaj dokument olakšati zaključivanje repo transakcija u budućnosti te pridonijeti daljnjem razvoju instrumenata trgovanja na domaćem tržištu.

Arhiva - Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente – 2013.

S osnovnim ciljem daljnjeg razvoja domaćeg tržišta izvedenih financijskih instrumenata (derivativa), te njezinog približavanja svjetskim standardima poslovanja, udruženje ACI Hrvatska, u suradnji sa Hrvatskom udrugom banaka, pokrenula je početkom 2007 godine projekt standardizacije ugovorne dokumentacije na hrvatskom jeziku, uskađene sa domaćom pravnom regulativom.

Arhiva - Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente - 2007

Ugovorna dokumentacija koja pravno regulira instrumente na financijskim tržištima u svijetu je u posljednjih petnaestak godina doživjela visok stupanj standardizacije. Stvaranje tipskih odnosno standardnih ugovora za repo poslove, derivativne transkacije i slične financijske instrumente, osim što znatno skraćuje vrijeme potrebno za pregovaranje, u znatnoj mjeri pomaže sudionicima u smanjenju kreditnoga rizika.