S osnovnim ciljem daljnjeg razvoja domaćeg tržišta izvedenih financijskih instrumenata (derivativa), te njezinog približavanja svjetskim standardima poslovanja, udruženje ACI Hrvatska, u suradnji sa Hrvatskom udrugom banaka, pokrenula je početkom 2007 godine projekt standardizacije ugovorne dokumentacije na hrvatskom jeziku, uskađene sa domaćom pravnom regulativom.

Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente predstavlja pokušaj ujednačavanja  ugovorne dokumentacije na domaćem tržištu. Cilj je ugovora unificirati dokumentaciju, olakšati poslovanje, stvoriti dobru poslovnu praksu za zaključivanje derivativnih transakcija i povećati volumen trgovanja na domaćem tržištu.  
Ugovor je izrađen po uzoru na međunarodnu praksu uvažavajući specifičnosti hrvatskoga prava, sa naznakom VERZIJA 2008.

Obzirom na brojne izmjene u hrvatskom zakonodavstvu i regulativi tijekom posljednjih 5 godina, te potrebi ažuriranje pojedinih članaka iz osnovnog ugovora, sastavljena je grupa pravnih stručnjaka te kolega iz riznica domaćih banaka koji su, nakon višemjesečnih sastanaka i konzultacija izradili novi OKVIRNI UGOVOR ZA TRANSAKCIJE IZVEDENIM FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA (VERZIJA 2013),te im ovom prilikom zahvaljujemo na uloženom trudu i suradnji:

Zagrebačka banka d.d. 
Raiffeisen bank Austria d.d. 
Privredna banka Zagreb d.d. 
Erste & Steiermaerkische bank d.d. 
Hypo Alpe Adria bank d.d. 
Splitska Banka d.d.

STD izvedenice 2013 pdf

STD izvedenice 2013 word

Kategorija