Zagreb, 4. ožujka 2022. - Kamatni prihodi nastavili su padati u 2021. u odnosu na 2020. godinu po stopi od 5%. Unatoč smanjenju kamatnih rashoda za 17,2%, neto kamatni prihodi bilježili su pad za 3,6%.

Prihodi od naknada i provizija uvećani su po stopi koja je manja od rashoda po istoj osnovi (15 vs. 23,1%), a neto prihodi po ovoj osnovi uvećani su za 11,8%.

Ako zbrojimo neto kamatne prihode i neto prihode od naknada i provizija (bankarski core business – vidjeti stavku u dnu tablice), zbroj se 2021. u odnosu na 2020. nije bitno promijenio (0,2%), što znači da je rezultat iz glavnih bankarskih poslova stagnirao.

Povećanje neto dobiti tekuće godine za 107,5% (s 2,7 na 5,6 milijardi kuna) u cijelosti se može objasniti uz pomoć dvije stavke:

  1. Rast dobitaka po osnovi financijske imovine koja se drži radi trgovanja (oko 800 milijuna kuna), što odražava snažan oporavak cijena vrijednosnica na financijskim tržištima.
  2. Manja umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini (oko 2,2 milijarde kuna manje je umanjenja 2021. nego 2020.), što je izravna posljedica neočekivano brzog oporavka od pandemijske recesije 2020. (rast BDP-a 2021. iznosio je 10,4%).

O razlozima za manje ispravke vrijednosti i oporavak rezultata po toj osnovi svjedoči poboljšanje kakvoće kreditnog portfelja banaka. Ukupan udjel neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima smanjio se s 5,42% potkraj 2020. na 4,33% 2021. Kod kredita poduzećima udjel se smanjio s 12,48% na 9,88%, a kod kredita stanovništvu sa 7,09% na 6,56%.

Zaključno, približno udvostručenje rezultata banaka 2021. u odnosu na 2020. godinu izravna je posljedica brzog izlaska iz pandemijske recesije 2020. Taj učinak se uglavnom nije odrazio na “core business” (neto kamatne prihode i neto prihode od naknada i provizija), već na rast prihoda od trgovanja i manja umanjenja vrijednosti, što predstavlja jednokratne učinke gospodarske normalizacije. Stopa ukupnoga kapitala potkraj 2021. dosegnula je 25,6%, što hrvatski bankarski sustav čini jednim od najbolje kapitaliziranih sustava u svijetu, potpuno spremnim za predstojeće izazovno razdoblje. Ta činjenica se ogleda i u izvanrednoj brzini reakcije u postupku sanacije bivše Sberbank d.d.