Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankarskog sektora (NRS) jedna je od značajnijih referentnih kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj koju je izračunavala i objavljivala Hrvatska udruga banaka (HUB). Udio kredita odobrenih uz NRS u ukupnim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom u rujnu 2019. iznosio je 29% (odnosno 46 mlrd. kuna odobrenih kredita kreditnih institucija uz promjenjivu kamatnu stopu).

Istekom razdoblja predviđenog u prijelaznim odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011, preduvjet za daljnje korištenje NRS-a od 1. siječnja 2020. jest njegovo usklađivanje s navedenom Uredbom. Spomenutom se Uredbom propisuje regulatorni okvir za izračun referentnih vrijednosti koje se koriste na financijskim tržištima kako bi se osigurala njihova ispravnost i točnost. Zbog važnosti NRS-a za domaće financijsko tržište te osiguranja kontinuiteta i neovisnosti njegova izračuna i objave, a u svjetlu činjenice da Hrvatska udruga banaka u ovom trenutku ne ispunjava kriterije kojima moraju udovoljavati administratori referentnih vrijednosti, HUB je objavio zadnji izračun NRS-a u veljači 2020. godine koji se odnosio na četvrto tromjesečje 2019. godine.

Hrvatska narodna banka preuzela je izračun i objavu Nacionalne referentne stope (NRS) te je izračunate stope za prvo tromjesečje 2020. objavila u svibnju 2020. u skladu s utvrđenim kalendarom objave. Nova uloga HNB-a u izračunu NRS-a i korištenje podataka koje banke i štedne banke dostavljaju HNB-u u sklopu redovnog izvješćivanja podrobnije su razrađeni Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji je prošao javnu raspravu.

Hrvatska udruga banaka i nadalje će zadržati pregled povijesnog kretanja metodologiju izračuna NRS-a na svojim mrežnim stranicama.

Važeće Nacionalne referentne stope, kao i metodologiju izračuna istih, možete pronaći na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke.

2015 Metodologija NRS

Metodologija NRS-a

NRS - povijesna kretanja