HUB 3 obrasci

Primjenom Zakona o platnom prometu (ZPP) još 2011. godine hrvatsko zakonodavstvo  uskladilo se s europskom Payment Service Directive (PSD). U okviru tog zakona Hrvatska narodna banka (HNB) donijela je Odluku o nalozima za plaćanje čija je primjena zahtijevala izmjenu obrasca platnog prometa. Jedna od najvažnijih točaka bila je uvođenje standardiziranog oblika broja računa (IBAN) i u domaći platni promet (od 01.06.2012. neobavezno, od 01.06.2013. obavezno). Novi obrazac platnog prometa prilagođen je nacionalnim, prekograničnim i međunarodnim plaćanjima. Na novim obrascima predviđen je i prikladan prostor za 2D Bar code (2DBK) koji u velikoj mjeri olakšava i ubrzava njihovu obradu na šalterima banaka i drugih institucija.