HRK SDD SHEME

Nacionalni odbor za platni promet je na 25. sjednici održanoj dana 30.06.2015. prihvatio “Pravila Osnovne HRK SDD sheme” i “Pravila Poslovne HRK SDD sheme”.

Osnovna HRK SDD shema opisuje platnu uslugu izravnog terećenja u poslovanju s potrošačima dok je Poslovna HRK SDD shema namijenjena nepotrošačima. SDD shema jedinstveni je skup pravila, praksa, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje izravnih terećenja u kunama koja se primjenjuju od 01.10.2016. SDD shema usklađena je sa SEPA platnom shemom EPC-a poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Osnovna i Poslovna HRK SDD shema pružaju mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:

  • SDD sheme temelje se na jedinstvenom formatu zadavanja naloga kod svih pružatelja platnih usluga (ISO XML 20022, IBAN, BIC)
  • Korištenje prihvaćenih standarda i podataka olakšava zadavanje, izvršenje i usklađenje
    plaćanja na bazi neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing)
  • Jedinstven način davanja suglasnosti za izravno terećenje za sve platitelje
  • Jednako postupanje svih primatelja prilikom provođenja usluge izravnog terećenja
  • Odbijene poruke i povrati (R-transakcije) obrađuju se na jedinstveni i propisan način koji je
    automatiziran poslovni subjekti imaju mogućnost primanja izvoda s više podataka koji mogu biti značajni za poslovanje

Sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA provest će se migracija postojećih izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja.

Dokumentacija potrebna za implementaciju Osnovne HRK SDD sheme i Poslovne HRK SDD sheme: