HUB Pregled 4/2020: Rast kredita i rast omjera kapitala usprkos padu neto ukupnog prihoda za 8,5% i dobiti za 44%

Usporedba tempa rasta kredita u državama članicama EU potvrđuje da se hrvatske banke nalaze u gornjim polovinama distribucija stopa rasta kredita stanovništvu i poduzećima, a kamatne stope su zadržane na niskim razinama, kao da je Hrvatska već uvela euro.