HUB Analize

HUB Analize su povremene analitičke publikacije Hrvatske udruge banaka u kojima se obrađuju aktualne teme iz područja makroekonomike, bankarstva i financija.

Prvi broj HUB Analiza izašao je u svibnju 2007. I obrađivao je uvijek aktualnu temu usporedbe kamatnih stopa u Hrvatskoj s onima u euro području. Od tada do danas u HUB Analizama najviše su obrađivane teme vezane uz odrednice promjena kamatnih stopa i kamatnih marži, regulaciju banaka, krizu euro područja, doprinos banaka gospodarskom rastu, zatim povijesno važne teme poput sanacija banaka i formiranja novih institucija Eurosemestra.

Posebna analitička pažnja kroz godine je posvećivana funkcioniranju tržišta kredita. HUB Analize su jedinstveni repozitorij informacija o kretanjima i otvorenim pitanjima u hrvatskom bankarstvu u razdoblju duljem od jednog desetljeća, a namijenjene su analitičarima i istraživačima, profesorima i studentima, kreatorima politike, novinarima, samim bankarima i svima drugima koji žele bolje shvatiti pozadinu trendova u hrvatskom bankarstvu. 

Hrvatska udruga banaka izrađuje HUB Analize u suradnji s konzalting tvrtkom Arhivanalitika.

 

HUB Analize 69: Doprinos hrvatskih banaka rastu i razvoju 2019

Svrha HUB-ove publikacije "Doprinos hrvatskih banaka rastu i razvoju" je razotkriti pozadinu što stoji iza vela koji vide potrošači. Cilj je bolje vidjeti sustav – njegove «elektrane» i «distribucijsku mrežu» te upoznati javnost s procesima poput smanjenja broja zaposlenih i poslovnica, što nastaje zbog tehnoloških promjena. Želimo pokazati međunarodne usporedbe, u kojima se Hrvatske banke pokazuju kao jedne od najstabilnijih – među kapitalno najjačima i najspremnijima za zadovoljavanje potreba poduzeća i potrošača.