Budućnost digitalnog bankarstva

Direktiva o platnim uslugama (PSD2) europski je zakonodavni okvir koji se u hrvatsko bankarstvo uvodi postupno u posljednje dvije godine i koji će - za samo nekoliko mjeseci, u rujnu, kada i formalno stupi na snagu  Uredba 2018/389 koja regulira tehničke standarde za pouzdanu autentifikaciju klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije -  rezultirati tehnološkim i pravnim učincima koji se odnose na sve kategorije pružatelja platnih usluga. Za banke, regulativa donosi kontekst koji će ih još više usmjeriti na inovacije, a ostalima, prije svega velikim i malim tehnološkim tvrtkama, ali i svima ostalima koji se žele okušati u financijskim uslugama, PSD2 pruža priliku za razvijanje poslovnih modela o kojima do sada nisu ni sanjali.

Banke će novim uslugama stvoriti dodatnu vrijednost, bilo same ili u suradnji s partnerima, pružajući otvorenu platformu za stvaranje novih financijskih proizvoda na temelju aplikacijskog programskog sučelja i mnoštva podataka kojima raspolažu o svojim klijentima. Partneri banaka, fintech i ostale tvrtke koje se žele baviti financijskim uslugama, dobivaju pristup kvalitetnim informacijama o ponašanju klijenata - pristup golemoj količini podataka koji su im do sada bili nedostupni.

Što se tiče potrošača, oni su uvijek skeptični kad su novotarije u pitanju pa će svi koji žele raspolagati  financijskim podacima morati zatražiti njihovu suglasnost - i to u svakom pojedinom slučaju i pri tome im ostaviti mogućnost da tu suglasnost povuku kad god to požele. Međutim, zahvaljujući većoj regulaciji i kontroli koju uvodi PSD2, potrošači dobivaju financijski sustav u koji će se moći još više pouzdati.

Hrvatske banke su potpuno spremne na sve promjene koje slijede kao posljedica nove europske direktive o platnim uslugama. Sve su nedavno redizajnirale svoje usluge mobilnog bankarstva, ugrađujući nove funkcionalnosti  u svoje aplikacije za pametne mobitele i sve rade na osmišljavanju novih financijskih proizvoda i usluga kojima će spremno sudjelovati u novoj, globalnoj ekonomiji aplikacija.

Uz sve navedeno, PSD2, jasno ujednačavajući pravila za sve koji se bave financijama, pridonosi bržem razvoju jedinstvenog tržišta Europske Unije.