Sjedinjene Američke Države donijele su FATCA-u u ožujku 2010. godine kako bi spriječile poreznu evaziju američkih poreznih obveznika koji raspolažu računima ili financijskom imovinom u financijskim institucijama izvan SAD-a.

Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 5/2016) kao i Zakona o administrativnoj suradnju u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017) stvoren je zakonski okvir za provedbu FATCA u Republici Hrvatskoj.

Vlade Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 2014. godine sklopile su Sporazum o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi američkog Zakona o dostavljanju podataka o nerezidentnim računima (U.S. Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) u Republici Hrvatskoj.

Status svojih klijenata u odnosu na zahtjeve FATCA-e financijske institucije u Hrvatskoj počele su utvrđivati od 1. srpnja 2014. godine temeljem podataka koje im klijenti daju popunjavanjem odgovarajućih obrazaca.

Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti informacije o financijskim računima američkih rezidenata a prema za to regulatorno propisanim kriterijima.

Financijske institucije Poreznoj upravi dostavljaju podatke o računima i financijskoj imovini samo onih klijenata kod kojih su utvrdile postojanje nekog od taksativno propisanih indicija temeljem kojih se određeni klijent može smatrati državljaninom ili rezidentom SAD-a ili pravnom osobom iz SAD-a.

Sjedinjene Američke Države donijele su FATCA-u u ožujku 2010. godine kako bi spriječile poreznu evaziju američkih poreznih obveznika koji raspolažu računima ili financijskom imovinom u financijskim institucijama izvan SAD-a.

Sve detaljne informacije o provedbi FATCA-e možete pronaći na internet stranicama Porezna uprava 

CRS

Direktiva 2014/107/EU, koja je temelj za provedbu Globalnog standarda izvještavanja - Common Reporting Standard (CRS) u Europskoj uniji, a kojega je razvila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), stupila je na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Globalni standard obuhvaća zajednički standard izvješćivanja odnosno pravila izvješćivanja i dubinske analize koje primjenjuju izvještajne financijske institucije kako bi prikupile i dostavile podatke Ministarstvu financija Poreznoj upravi.

Izvještajne financijske institucije obvezne su prikupljati podatke u skladu s  pravilima izvješćivanja i dubinske analize za informacije o financijskim računima i dostaviti Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a koje zatim automatski razmjenjuju s nadležnim tijelima ostalih država na godišnjoj razini. Financijske institucije u Hrvatskoj utvrđuju status svojih klijenata u odnosu na zahtjeve CRS-a na temelju podataka koje im klijenti daju popunjavanjem odgovarajućih obrazaca te u skladu s preuzetim obvezama Ministarstvu financija Republike Hrvatske - Poreznoj upravi dostavljaju podatke o računima i financijskoj imovini klijenata za koje su utvrdile da se mogu smatrati poreznim rezidentom jedne od država pristupnica CRS-u.

Prema zahtjevima CRS-a, financijske institucije u zemljama članicama dužne su od svojih klijenata prikupiti određene informacije i razmijeniti ih s lokalnom poreznom upravom. Svrha toga je utvrditi poreznu rezidentnost klijenata te unaprijediti porezni nadzor.

Sve detaljne informacije o provedbi CRS-a možete pronaći na internet stranicama Porezna uprava

 

Obrasci i upute:

FATCA rječnik

Form W-8BEN.pdf

Form W-8BEN.pdf (Rev. January 2017)

Form W-8BEN-E.pdf (Rev. travanj 2016)

Instr W-8BEN-E.pdf (Rev. April 2016)

Form W-8IMY.pdf

Form W-9.pdf (Rev. December 2014)

Instr W-8BEN.pdf 

Instr W-9.pdf

Obrazac  W-9.pdf  (Rev. prosinac  2014)

Obrazac W-8BEN.pdf

Obrazac W-8BEN.pdf (Rev. siječanj 2017)

Obrazac W-8BEN-E.pdf (Rev. April 2016)

Upute W-8BEN-E.pdf (Rev. Travanj 2016)

Obrazac W-8IMY.pdf

Upute W-8BEN .pdf

Upute W-9.pdf