Kartično poslovanje

U materijalu "Prednosti kartičnog poslovanja" prezentirane su opće karakteristike pojedinih tipova kartica: prepaid, debitne, charge, revolving i kartica s obročnom otplatom. Prikazani su brandovi kartica na našem tržištu, gdje se mogu koristiti i primjeri korištenja. U drugom dijelu materijala nalaze se najvažnije upute kako sigurno koristiti kartice i postupci prevencija koje možete poduzimati za sigurnije korištenje istih.

Radionice "Prednosti kartičnog poslovanja".