HRK SCT SHEMA

Nacionalni odbor za platni promet je na 24. sjednici održanoj dana 18.05.2015. prihvatio “Pravila HRK SCT sheme”.

HRK SCT shema jedinstveni je skup pravila, praksa, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje kreditnih transfera u kunama koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koji podupire njegovu primjenu. Uspostavom HRK SCT sheme bankovna zajednica u Republici Hrvatskoj pružat će usluge kreditnih transfera u kunama po istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima po kojima se izvršavaju SEPA kreditni transferi u eurima.

HRK SCT shema je usklađena sa SEPA platnom shemom EPC-a poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Ova platna shema će biti na snazi sve do pristupanja RH euro zoni.

Pravila HRK SCT sheme (u daljnjem tekstu: Pravila) opisuju poslovna i operativna pravila, prakse, standarde i provedbene smjernice obrade nacionalnih kreditnih transfera u kunama dogovorenih unutar bankovne zajednice Republike Hrvatske prema SEPA pravilima.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 01.04.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Poslovne prednosti HRK SCT sheme 
HRK SCT shema pruža mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:
• HRK SCT shema temelji se na jedinstvenom europskom standardu (ISO XML 20022, IBAN, BIC) i jedinstvenom formatu zadavanja naloga za plaćanje kod svih pružatelja platnih usluga na
cijelom SEPA području,
• Sve platne transakcijeu kunama zadaju se u istom formatu naloga za plaćanje kao i platne transakcije u eurima,
• Korištenje prihvaćenih standarda i podataka olakšava iniciranje, izvršenje i usklađenje plaćanja na bazi neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing),
• Odbijene poruke i povrati obrađuju se na predvidiv način koji može biti automatiziran,
• Platna shema donosi „end-to-end“ prijenos informacija o plaćanju korisnika na strukturirani način,
• Platna shema osigurava transparentnost i jasno iskazivanje naknada,
• Podržana su pojedinačna i skupna plaćanja (‘‘bulk’ – terećenje računa platitelja u jednom, zbirnom iznosu i odobrenja računa primatelja u pojedinačnim iznosima).
• poslovni subjekti imaju mogućnost primanja izvoda s više podataka koji mogu biti značajni za poslovanje,
• poslovni subjekti imaju mogućnost uvođenja jedinstvenih i suvremenih standarda u svoje interne sustave (ISO XML 20022)

U nastavku Vam donosimo dokumentaciju potrebnu za implementaciju HRK SCT sheme:

Uputa za klijente za implementaciju poruke SEPA kreditnog transfera pain.001.001.03. na engleskom jeziku:

Uputa za klijente za implementaciju poruke SEPA kreditnog transfera pain.002 . na engleskom jeziku:

VAŽNO-od 6.6.2016.! - Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH 

Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na popunjavanje:
 poziva na broj platitelja (obavezan podatak),
 poziva na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja (obavezan podatak)

Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci na osnovu kojeg
 primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekoračenje ..)
 su zaštićena primanja (sigurno) izuzeta iz ovrhe

Uputu možete preuzeti ovdje:

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH