Zagreb, 6. lipnja 2022.U prvom tromjesečju ove godine kreditne institucije zabilježile su pad kamatnog prihoda za oko 103 milijuna kuna ili 3,8% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine što je posljedica nastavka trenda pada kamatnih stopa.

I pasivne kamatne stope bilježe pad, te su rashodi po osnovi kamata također bilježili smanjenje za oko 25 milijuna kuna. Glavni izvor rezultata banaka – neto kamatni prihod – zabilježio je smanjenje za oko 78 milijuna kuna ili 3,2%.

Snažan gospodarski oporavak (realni BDP je od prvog tromjesečja 2021. do prvog tromjesečja 2022. rastao po stopi od 7%) doveo je do povećanog obujma transakcija te su neto prihodi od provizija i naknada povećani za oko 151 milijun kuna ili 19,8%

Ukupan neto prihod kreditnih institucija tako je rezultirao rastom od 111 milijuna kuna ili 3,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Međutim, rast troškova koji je povezan s inflacijom doveo je do rasta administrativnih rashoda kreditnih institucija za 68 milijuna kuna ili 4,3%, te je neto rezultat prije rezervacija povećan za oko 64 milijuna kuna ili 3,8%.

Dobit tekuće godine ipak je znatnije uvećana, za oko 493 milijuna kuna ili 46%, što ne proizlazi iz operativnog poslovanja, već je posljedica značajnog smanjenja troškova rezervacija i vrijednosnih usklađenja, koje je poboljšano s gospodarskim oporavkom i poboljšanjem kakvoće kredita.

Ukupan udjel neprihodujućih kredita smanjen je s 5,27% 31.3.2021. na 4,16% 31.3.2022., pri čemu se odgovarajući udjel kod kredita stanovništvu smanjio sa 7,22% na 6,43%, a kod kredita ne-financijskim društvima sa 12,07% na 8,76%. Zbog toga je došlo do ukidanja nekih ranijih umanjenja vrijednosti, što za kreditne institucije ima narav izvanrednog prihoda. Takvi su učinci prolazni, te u tom svjetlu treba tumačiti i poboljšanje ovogodišnjeg rezultata.

Spomenuto poboljšanje kakvoće kredita, koje je najviše izraženo kod kredita poduzećima, treba promatrati i u svjetlu oporavka kreditiranja poduzeća ove godine. Neto krediti ne-financijskim društvima u travnju su se nalazili na 9,3% višoj razini u odnosu na travanj 2021., a u strukturi novih kredita oko 35% se odnosi na investicijske kredite što tumačimo prvom naznakom oporavka korporativnih investicija koje su dugo stagnirale.

Izvor: HNB