Kreditni transfer (engl. Credit transfer – CT) je plaćanje koje inicira Platitelj. Platitelj šalje nalog za plaćanje svom pružatelju platnih usluga, Pru­žatelj platnih usluga prenosi sredstva primatelje­vom pružatelju platnih usluga.

Primjeri kreditnog transfera:

 • poslodavac zadaje nalog za isplatu osobnih pri­manja iz svog sustava za potporu poslovanju,
 • poslovni subjekt izvršava plaćanje na osnovu ispostavljenog računa putem elektroničkog bankarstva ili podnošenjem zbrojnog naloga na magnetnom mediju ili putem HUB3 obrasca,
 • potrošač (građanin) plaća račun za komunal­ne usluge putem internetskog bankarstva ili na šalteru

HRK SCT SHEMA – PRIMJENA 06.06.2016.

HRK SCT shema je skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje kreditnih transfera u kunama koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koji podupire njegovu primjenu. Uspostavom HRK SCT sheme bankovna zajednica u Republici Hrvatskoj pružat će usluge kreditnih transfera u kunama po istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima po kojima se izvršavaju SEPA kreditni transferi u eurima.

HRK SCT shema je usklađena sa SEPA platnom shemom EPC-a poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Ova platna shema  bit će na snazi sve do pristupanja RH euro zoni.

Pravila HRK SCT sheme (u daljnjem tekstu: Pravila) opisuju poslovna i operativna pravila, prakse, standarde i provedbene smjernice obrade nacionalnih kreditnih transfera u kunama dogovorenih unutar bankovne zajednice Republike Hrvatske prema SEPA pravilima.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Poslovne prednosti HRK SCT sheme 
HRK SCT shema pruža mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:

 • HRK SCT shema temelji se na jedinstvenom europskom standardu (ISO XML 20022, IBAN, BIC) i jedinstvenom formatu zadavanja naloga za plaćanje kod svih pružatelja platnih usluga na cijelom SEPA području,
 • Sve platne transakcije u kunama zadaju se u istom formatu naloga za plaćanje kao i platne transakcije u eurima,
 • Korištenje prihvaćenih standarda i podataka olakšava iniciranje, izvršenje i usklađenje plaćanja na bazi neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing),
 • Odbijene poruke i povrati obrađuju se na predvidiv način koji može biti automatiziran,
 • Platna shema donosi „end-to-end“ prijenos informacija o plaćanju korisnika na strukturirani način,
 • Platna shema osigurava transparentnost i jasno iskazivanje naknada,
 • Podržana su pojedinačna i skupna plaćanja (‘‘bulk’ – terećenje računa platitelja u jednom, zbirnom iznosu i odobrenja računa primatelja u pojedinačnim iznosima).
 • Poslovni subjekti imaju mogućnost primanja izvoda s više podataka koji mogu biti značajni za poslovanje,
 • Poslovni subjekti imaju mogućnost uvođenja jedinstvenih i suvremenih standarda u svoje interne sustave (ISO XML 20022)

U nastavku Vam donosimo dokumentaciju potrebnu za implementaciju HRK SCT sheme:

Uputa za klijente za implementaciju poruke SEPA kreditnog transfera pain.001.001.03. na engleskom jeziku:

Uputa za klijente za implementaciju poruke SEPA kreditnog transfera pain.002 . na engleskom jeziku:

JEDINSTVENI PREGLED OSNOVNIH MODELA “POZIVA NA BROJ”  s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja”

Dopunjen je Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj”. Dopuna se odnosi na uvođenje novog modela HR19 čija primjena započinje očekivano od 04.08.2018. HR19  će biti obavezan podatak kod predumljivanja naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima u FINI, po stupanju na snagu novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Bitne promjene kod primjene Jedinstvenog pregleda osnovnih modela “poziva na broj koje su u primjeni od 06.06.2018.:

– obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela
– obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom 
– sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje
– uvođenje modela HR69 za isplatu plaća.”

Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj” možete preuzeti ovdje.

Engleski prijevod Jedinstvenog pregleda osnovnih modela “poziva na broj” preuzmite na poveznici.

KONVERTER ZBROJNOG NALOGA U PAIN.001

Objavljena je aplikacija za konvertiranje zbrojnog naloga (ZN) u pain.001 za preuzimanje. Aplikaciju je izradila Financijska agencija na temelju zahtjeva bankovne zajednice u svrhu pomoći migracije na SEPA tehnički standard zadavanja naloga za plaćanje u datoteci tj. poruku pain.001. Korištenje aplikacije je za sada besplatno za korisnike. Nakon određenog roka, korištenje aplikacije će se naplaćivati.

Aplikaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

 • Konverter ZN u pain .001

   

  • (u .zip formatu – za otvaranje aplikacije potreban Vam je winzip program. Za instalaciju kliknite na “konverter.exe” i slijedite instrukcije)

Od 1.6.2019. godine u primjeni je nova verzija Konvertera koja je usklađena s novom xsd shemom i uputom za pain.001 važećom od 1.6.2019.

Ažurirana Korisnička uputa za korištenje aplikacije Konverter je u primjeni od 1.6.2019.

Od 1.6.2018. godine započinje naplata aplikacije Konverter.  

Za daljnje korištenje aplikacije potrebno je popuniti Pristupnicu za korištenje Aplikacije Konverter, obaviti uplatu sukladno Općim uvjetima korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001.

Nakon toga korisniku se dostavlja licenčna datoteka važeća od 1.6.2018. do 31.5.2020. koju je potrebno instalirati sukladno Korisničkoj uputi. Ovdje preuzmite Pristupnicu i Opće uvjete

Za detaljnije informacije potrebno je obratiti se na info@fina.hr

Ukoliko imate dodatnih pitanja, ista možete uputiti na info@sepa.hr.