Publikaciju možete preuzeti ovdje

Izlazak iz koronakrize otvorio je nova pitanja za monetarnu politiku i banke. Možemo ih podijeliti u tri skupine. Prvo je pitanje inflacije u kratkom roku: je li inflacija koja je probuđena na izlasku iz korona krize prolazna pojava, kao što većina kreatora politike i tržišnih sudionika očekuje u trenutku pisanja ovog rada, ili je riječ o trajnijoj pojavi koja može ugroziti gospodarski rast nakon korona krize? Drugo pitanje odnosi se na tajming, tempo i način zaoštravanja monetarne politike ako i kada se pokaže da inflacija ugrožava gospodarski oporavak. Točnije, pitanje se odnosi na tajming, tempo i način stezanja (eng. tapering) izdašnih programa otkupa vrijednosnica koje su središnje banke prakticirale u korona krizi, kao i ranijih godina. Treće pitanje se odnosi na ponašanje kredita i kamatnih stopa u narednom razdoblju: što će značiti vjerojatno vrlo niske ili negativne realne kamatne stope, zatim, kako bi se mogli ponašati krediti, te po čemu bi predstojeći kreditni ciklus mogao biti različit od prethodnih?

Odgovori na ova pitanja traže se kroz tri dijela analize. Prvi dio prikazuje karakter probuđene inflacije i objašnjava zašto teza da je inflacija uvijek i svuda monetarni fenomen ne vrijedi. Druga cjelina, o monetarnoj politici kvantitativnog popuštanja, prikazuje ranija iskustva iz razdoblja stezanja programa otkupa vrijednosnica i preslikava ih na vjerojatan razvoj događaja u narednim godinama kada će doći do zaoštravanja monetarne politike. Treća cjelina, o kamatnim stopama i kreditima, obrađuje problem transmisijskog mehanizma monetarne politike. Pokazuje karakteristike kreditnih ciklusa, objašnjava zašto bi predstojeći ciklus mogao biti različit od prethodnih i tumači zašto bi u njemu mogle dobro proći zemlje srednje i niže zaduženog privatnog sektora s razmjerno razvijenim tržištima kapitala, u kojima postoji prostor za poboljšanje transmisijskog mehanizma monetarne politike. Hrvatska je u središtu analize, no rasprava se ne može odvojiti od širih globalnih trendova koji imaju velik značaj u ovoj analizi.

Kategorija