Malware

Malware je zajednički naziv za štetne ili maliciozne programe koje prevaranti koriste kako bi pristupili vašim računalima. Takvi su programi obično skriveni u privicima ili besplatnom sadržaju. Koriste se za niz nezakonitih radnji kao što su krađa osobnih podataka, brisanje ili oštećivanje podataka, stvaranje botnet mreža (mreža zaraženih računala) i zaobilaženje sigurnosnih programa.

Postoji cijeli niz različitih štetnih programa, uključujući viruse, trojance, špijunske programe (spyware)/reklamne programe (adware) i programe za zastrašivanje (scareware). Više o štetnim programima i zaštiti od istih donosimo u ovoj rubrici.

    • Virusi
    • Trojanci
    • Spyware/ Adware
    • Scareware

Sigurnost na internetu