29. rujna, 2022.
Održane su dvije panel rasprave na kojima su sudjelovali predstavnici regulatora te financijskog, javnog i realnog sektora u cilju rasprave o aktivnostima koje poduzimaju u području primjene EU taksonomije i poticanja održivog razvoja.  
28. rujna, 2022.
Konferencija pod nazivom „Održivo financiranje: međusobna očekivanja financijskog i realnog sektora“ održava se u organizaciji Hrvatske udruge banaka i EY Hrvatska te uz podršku Hrvatske udruge poslodavaca.
5. rujna, 2022.
Po prvi puta nakon 2016. godine krediti poduzećima ponovo rastu brže od kredita stanovništvu. Najzastupljeniji su krediti za obrtna sredstva (rast oko 20%), no oporavak je vidljiv i kod kredita za investicije (12%).