5. prosinca, 2019.

ZIBOR (engl. Zagreb Interbank Offered Rates) – indeksi koji služe kao referentne vrijednosti na hrvatskom tržištu – neće se moći koristiti nakon 1. siječnja 2020. i moraju biti zamijenjeni. ZIBOR, naime, neće biti usklađivan s Uredbom (EU) br.

5. prosinca, 2019.
Podaci u ovom Pregledu pokazuju da su prosječne kamatne stope na stambene kredite u Hrvatskoj po prvi puta u povijesti pale ispod 3%. Takozvana uža efektivna kamatna stopa za stambene kredite prema metodologiji ECB-a u rujnu je iznosila 2,8%.
4. prosinca, 2019.

Bankarske usluge poput platnog prometa, čuvanja financijskih viškova u obliku depozita i odobravanja kredita u današnjemu svijetu nalikuju distribuciji električne energije ili uslugama liječnika opće medicine – uvijek su tu, lako dostupni, bez značajnijih prekida u opskrbi.