30. listopada, 2019.
Godine 2017. počinje rast udjela depozitnog novca jer se novac u uvjetima niskih kamatnih stopa ostavlja na računima. Smanjen je udjel oročenih depozita zbog niskih kamatnih stopa te je zbog toga blago smanjen i udjel deviznih depozita koji se sada kreće oko 2/3.
27. rujna, 2019.
Hrvatska udruga banaka član je UNICEF-ovog Savjetodavnog tijela za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, koje će djelovati kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi za bolje poštovanje i ostvarivanje dječjih prava u poslovnoj zajednici.
20. rujna, 2019.
Europska bankovna federacija bila je domaćin radionice o cjelovitoj primjeni Direktive o platnim uslugama (PSD2), na kojoj se održavala rasprava o snažnoj autentifikaciji potrošača (SCA).