13. lipnja, 2019.
Teme konferencije bile su investicije u turizmu, energetiku i promet te su najavljene značajne investicije u te sektore.
5. lipnja, 2019.
Analiza opisuje ponašanje vodećih središnjih banaka, njihov utjecaj na tržišne kamatne stope i prijenos promjena kamatnih stopa sa svjetskih na hrvatska financijska tržišta.
4. lipnja, 2019.
Neto kamatna marža za prvo tromjesečje ostala je na približno istoj razini kao u zadnjem tromjesečju 2018. (2,56%), no i takva je za 0,27 bodova niža nego u prvom tromjesečju 2018.