24. svibnja, 2019.
Teritorijalna rasprostranjenost poduzetničke aktivnosti potvrđuje značajne regionalne razlike u svim bitnim indikatorima, što objašnjava razlike u bruto domaćem proizvodu po stanovniku i razini nezaposlenosti.
17. svibnja, 2019.
Glavni ekonomisti Europske bankovne federacije (EBF) u svojim proljetnim Izgledima očekuju da će gospodarstvo eurozone i dalje rasti u skladu s trenutnim potencijalima - u 2019. godini očekuje se rast BDP-a 1,2 posto, a u 2020. godini skromni porast od 1,4 posto.
17. svibnja, 2019.
U dokumentu se nalaze glavni regulatorni prioriteti za bankovni sektor u sljedećem petogodišnjem razdoblju od 2019. – 2024. godine.