7. ožujka, 2019.
Osnovni račun za osjetljivu skupinu potrošača je kunski tekući račun propisan Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
6. ožujka, 2019.
Hrvatska udruga banaka (HUB) lansirala je nove internet stranice www.hub.hr na tehnološki naprednijoj platformi, s nadopunjenom i preglednijom informacijskom strukturom te s novim dizajnom koji sadrži elemente vizualnog identiteta Udruge, adaptiranog povodom 20.-te godišnjice djelovanja.