15. svibnja, 2023.
Skupština Europske bankovne federacije, koja okuplja udruge banaka iz 32 države, održala je 136. sjednicu.
21. travnja, 2023.
Analiza prikazuje brzinu kamatnog prijenosa u sedam tržišnih segmenata od kojih se tri odnose na depozite i kredite poduzeća, a četiri na depozite i kredite stanovništva.
28. ožujka, 2023.
Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja financijske pismenosti tinejdžera u Hrvatskoj te se na okruglom stolu „Kako unaprijediti razinu financijske pismenosti mladih?“ problematizirala važnost financijske pismenosti u obrazovnom sustavu.