27. listopada, 2022.
Imex banka d.d. financijska je institucija u potpunom hrvatskom vlasništvu i prisutna na financijskom tržištu duže od dva desetljeća.
20. listopada, 2022.
Odluka Izvršnog odbora o izboru direktorice stupa na snagu 1. prosinca 2022.
29. rujna, 2022.
Održane su dvije panel rasprave na kojima su sudjelovali predstavnici regulatora te financijskog, javnog i realnog sektora u cilju rasprave o aktivnostima koje poduzimaju u području primjene EU taksonomije i poticanja održivog razvoja.